Úvod | Služby a produkty | Partnerské firmy a instituce

Partnerské firmy a instituce

Nejvýznamnější spolupracující partnerské firmy a instituce

ANIXTER

Prestige Business Partner společnosti Systimax Solution – dříve Avaya, ještě dříve Lucent technologies a před tím AT&T.

Techniserv je certifikovaný dodavatel strukturovaných kabeláží systému Systimax® amerického výrobce Systimax Solution. První dodávky tohoto systému realizoval Techniserv v polovině devadesátých let a dosáhl pozice nejúspěšnějšího dodavatele těchto špičkových technologií pro region České republiky a Slovenska. Mezi stálé odběratele tohoto řešení patří například státní správa, Česká spořitelna, Tesco Stores. Největší projekt v České republice byla dodávka pro jedno ze tří světových IT center společnosti DHL v Praze, kde byla realizována dodávka pasivní části strukturované kabeláže v hodnotě Kč 240.000.000,-

AVAYA

Techniserv spolupracuje od roku 1998 v oblasti dodávek pobočkových telefonních ústředen se společností Avaya. Je certifikovaným partnere pro oblast hlasových řešení i IP telefonii, po dobu spolupráce realizoval množství dodávek jednotlivých ústředen i hlasových sítí. Největší zakázkou byla dodávka IP telefonní sítě pro Masarykovu univerzitu v Brně, kde je ve více než patnácti lokalitách zapojeno cca 4000 poboček. Tento systém přinesl uživateli značné finanční úspory i zjednodušení komunikace na podstatně vyšší úrovni. Pro tohoto zákazníka i mnoho dalších zajišťuje Techniserv i servis a údržbu jejich zařízení.

IBM

Certifikovaný partner společnosti IBM na dodávky HW i softwarových řešení. Jedním z významných společných projektů poslední doby byla dodávka a implementace DMS systému (Dokument management systému) pro tři moravské vysoké školy, a to Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Palackého univerzitu Olomouc a Vysokou školu Báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Součástí dodávky je také vývoj aplikací.


Navigace