Úvod | Služby a produkty | Přenosové a řídíci systémy Divize 2

Přenosové a řídíci systémy Divize 2

ilustrační foto

Divize 2 společnosti TECHNISERV je zaměřena na komplexní projektovou a dodavatelskou činnost.

Poskytuje zákazníkům komplexní řešení, od zpracování studie, projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti až po dodávku, realizaci a zprovoznění investičního celku. Projekční a realizační týmy této divize jsou schopny zabezpečit systémovou integraci technicky a časově náročných investičních projektů. V oblasti monitorování a řízení zpracováváme projekty řídícího systému ve standardu KNX, nouzového osvětlení, např. GESSLER, OVA a dalších záložních zdrojů napájení, a to včetně realizace, oživení, záručního a pozáručního servisu systémů.

Reference divize 2

Rozsah činnosti

 • Bezpečtnostní výzkum pro potřeby státu
 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace
 • Akviziční a inženýrská činnost
 • Realizace, dodavatelská činnost
 • Systémová integrace
 • Servis, porealizační podpora
 • Poplachový a krizový management
 • Systémy nouzového osvětlení OVA, GESSLER a další
 • Systémová technika budov ve standardu KNX
 • Naše společnost realizuje projekt s názvem „Bezpečnostní systém pro navigaci a komunikaci letištních vozidel“, který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
  Termín realizace: 2017 – 2020
  Výstupy: software, ověřená technologie, metodika

Rozsah poskytovaných služeb

Bezpečtnostní výzkum pro potřeby státu

 • Automatická rozpoznávání a identifikace objektů v internetu a stávajících systémech PČR se zaměřením na PSEUD (VF20132015030).

Software pro automatické rozpoznávání a identifikaci objektů na internetu [PDF, 232 kB]
Certifikovaná metodika pro práci s obrazovými daty [PDF, 545 kB]

Radiokomunikační zařízení a systémy

 • Systémy pro monitorování kmitočtového spektra
 • KV a VKV radiokomunikační systémy
 • Televizní a rozhlasové vysílací systémy – analogové i digitální (DVB-T, DVB-H)
 • Mikrovlnné radioreléové spoje

Díky týmu zkušených pracovníků jsme schopni zabezpečit rovněž vývoj a optimalizaci antenních systémů dle požadavků zákazníka

Systémy pro řízení, kontrolu a podporu letového provozu

 • Radarová stanoviště
 • ATM (Air Trafic Management) systémy
 • VKV radiokomunikační systémy – komunikace země vzduch
 • Radionavigační a naváděcí systémy
 • Světelné zabezpečovací zařízení
 • Překážková návěstidla
 • Letecká řídící a monitorovací zařízení

Slaboproudé bezpečnostní systémy

 • Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)
 • Elektronická požární signalizace (EPS)
 • Elektronická kontrola vstupů, vstupní systémy (EKV)
 • Kamerové systémy (CCTV)

Stavební práce

 • Anténní nosiče,ocelové konstrukce, provozní objekty pro technologii, kontejnery, technologické domky
 • Infrastruktura pro radiokomunikační stanoviště, elektropřípojka, datová přípojka, příjezdová komunikace
 • Rekonstrukce stávajích objektů
 • Výstavba

Elektromagnetické stínění

Stíněné komory – Faradayovy klece

 • K ochraně důvěrných dat – zabránění odposlechu vyzařovaných signálů
 • K ochraně systémů před zničením elektromagnetickým pulsem – ochrana životně důležitých dat
 • K vyloučení nežádoucího elektromagnetického pole – při provádění citlivých měření
 • K zabránění vyzařování signálů, které mohou rušit ostatní zařízení
 • Jako prostor pro utajená jednání

Systémy měření a regulace (M+R)

 • Studie proveditelnosti
 • Projektová dokumentace
 • Akviziční a inženýrská činnost

Elektrotechnické systémy

 • Rozvody VN a trafostanice
 • Napájecí rozvody NN
 • Vnitřní silnoproudé rozvody
 • Záložní zdroje napájení
 • Osvětlovací technika
 • Generely, studie a dokumentaci pro uzemní řízení staveb
 • Úplné projektové řešení staveb včetně autorského dozoru
 • Světelně – technické studie a projekty v evropských standardech Dialux, Relux a Oxytech
 • Systémová technika budov – poradenství, návrhy, realizace a servis
  • Systémy KNX
  • Systémy nouzového osvětlení OVA, GESSLER a další
  • Systémy záložního napájení
  • Systémové komunikační prostředí, OPC řešení a vizualizace
  • Dálková správa systémů a autorizovaná asistenční služba výrobce

ilustrační foto


Navigace