Úvod | O společnosti | Systém managementu kvality

Systém managementu kvality

Pro naplnění strategie společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. byl implementován systém řízení jakosti podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:1994. Ten byl 26.3.1999 certifikován společností Lloyd´s Register Quality Assurance . V rámci dalšího zlepšování zavedeného systému řízení kvality byl zavedený systém řízení kvality v průběhu roku 2001 transformován podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001, přičemž byly vzaty v úvahu rovněž i požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě specifikované v AQAP-110 , který byl upraven po vydání AQAP – 2110, resp. Českého obranného standardu ČOS 051622.

Politika kvality ve společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.

Pro naplnění strategie kvality „Navrhujeme a děláme komplexní technický servis. Budeme spokojeni jen tehdy, budou-li spokojeni naši zákazníci.“

Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. v případě každé zakázky

  • prověřuje, zda je schopna tyto realizovat v souladu se specifikovanými požadavky a platnou legislativou tak, aby zákazník obdržel služby, resp. dodávky v požadovaných termínech a očekávané kvalitě a mohl je tak bez omezení použít pro svůj další rozvoj;
  • využívá zařízení a technologie s ověřenou kvalitou;
  • provádí neustálou kontrolu své vlastní práce s cílem jejího neustálého zlepšování;
  • zajišťuje servis všem svým zákazníkům.

Aby bylo zajištěno dodání služeb a dodávek v požadovaných termínech, v očekávané kvalitě v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky a s naplněním požadavků integrovaného managementu, vedení TECHNISERV, spol. s r.o.:

  • upřednostňuje koncepční a systémový přístup řízení před přístupem operativním s rozhodujícím cílem, jímž je spokojenost zákazníka;
  • vytváří prostor pro účast zaměstnanců i externích spolupracovníků na navrhování a realizaci potřebných změn pro zvyšování kvality v celé šíři činností;
  • investuje do výchovy a výcviku všech zaměstnanců v oblasti kvality maximum disponibilních prostředků s cílem změny celé firemní kultury v zájmu zvyšování kvality veškeré práce;
  • úzce spolupracuje se svými dodavateli tak, aby se všechna přání zákazníků promítla i do jejich činnosti.

V Praze, dne: 14.10.2013, ředitel společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.


Navigace