Úvod | O společnosti | Systém managementu bezpečnosti informací a služeb IT

Systém managementu bezpečnosti informací a služeb IT

Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. při svém zaměření na služby v oblasti informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií klade důraz na zvládnutí požadovaného stupně bezpečnosti informací a informačních systémů. To se týká nejen podpory obchodních aktivit, ale i informatizace vlastní agendy. Společnost si uvědomuje hodnotu informací vlastních i cizích, význam bezpečnosti a uznává je jako předpoklady pro další existenci i rozvoj TECHNISERV-u, spol. s r.o.

Politika bezpečnosti informací a politika služeb IT

Vyhlášení zásad bezpečnosti informací a informačních systémů – bezpečnostní politiky IS – a politiky služeb IT je vyjádřením závazku zajistit požadovaný stupeň bezpečnosti a schopnosti jej splnit. Proto vedení společnosti vyhlašuje tyto hlavní zásady systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System – ISMS a ITSM – Information Technology Service Management – management služeb informačních technologií) uvnitř firmy i ve vztahu ke všem svým podnikatelským aktivitám.

Vize „Byznys TECHNISERV-u pro dnešek i zítřek: bezpečné a spolehlivé informace a systémy“

K naplňování uvedené vize přijímá vedení společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. jako svou povinnost

  • Vytvořit, zavést, provozovat, udržovat a soustavně zlepšovat dokumentovaný systém řízení bezpečnosti informací a služeb IT. K tomu využít taková opatření, která v souladu s nejlepší praxí úspěšně zvládnou zjištěná rizika a zajistí bezpečnost podnikatelských aktivit;
  • Důsledně dodržovat zákonné a podzákonné předpisy, normy, standardy a doporučení kompetentních právnických či fyzických osob;
  • Požadovaný stupeň bezpečnosti informací a informačních systémů komplexně zajišťovat pro všechny obchodní partnery, zákazníky a uživatele služeb společnosti TECHNISERV, spol, s r.o.;
  • Bezpečnost informací a informačních systémů zajišťovat v celém jejich životním cyklu, od vývoje po likvidaci. Využívat prvků fyzické, administrativní a personální bezpečnosti v kombinaci s bezpečností informačních a komunikačních technologií;
  • Důsledně uplatňovat bezpečnost informací podle jejich klasifikace, vycházející ze zákonů, z nich vycházejících předpisů a z vnitřních legislativních aktů společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.;
  • Zásady bezpečnosti informací a informačních systémů prosazovat komplexně nejen v rámci společnosti, ale vyžadovat jejich plnění i u dodavatelů a poskytovatelů služeb, pracujících ve prospěch společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.;
  • Finanční zdroje pro úspěšnou realizaci bezpečnosti informací a informačních systémů vyčlenit v rozpočtu společnosti. Zdroje personální zajistit vlastními i externími zaměstnanci. Technické zdroje realizovat v souladu s jejich dostupností a optimálním využitím stávajícího zařízení.

V Praze, dne : 14.10.2013, ředitel společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.


Navigace