Úvod | Certifikáty

Certifikáty

Certifikát NBÚ ČR


Stupeň utajení: Tajné

ČOS 051622 (AQAP 2110)


Osvědčení systému jakosti v souladu s požadavky ČOS 051622 (AQAP 2110).

ČSN EN ISO 14001


Certifikát systému enviromentálního managementu.

ČSN EN ISO 9001


Certifikát systému managementu kvality.

ČSN ISO/IEC 20000-1


Certifikát systému managementu služeb informačních technologií.

ČSN ISO/IEC 27001


Certifikát systému managementu bezpečnosti informací.

ČSN OHSAS 18001


Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Grémium alarm

Certifikát technických bezpečnostních služeb Grémium alarm.

OVL – Instalace LPZ


Certifikát OVL

OVL – Projektování LPZ


Certifikát OVL

Synergy Plus


Synergy Plus

ÚCL – Úřad pro civilní letectví


Oprávnění k projektování instalací a provádění instalací, k údržbě a opravám leteckých pozemních zařízení.


Navigace